Om te mogen uitzenden op internet, zijn er rechten die betaald moeten worden.
Hiervoor zijn we verplicht de Buma-Stemra en de stichting Sena te betalen.
In het totaal heeft Quest Radio in samenwerking met zijn sponsoren 630,- overgemaakt naar deze instanties om tot september 2022 zeker te zijn van de juiste licenties.

We danken onze sponsoren voor hun vertrouwen in Quest Radio.